Forretningsbetingelser

 

1. Introduktion

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Mono Solutions ApS, CVR nr. 30192648, Amagerfælledvej 106, DK-2300 Copenhagen S (herefter Mono, Mono.site, vi, vores eller os) og giver virksomheder mulighed for at købe et hjemmeside-abonnement.

Herunder har vi listet de vilkår og betingelser (herefter kaldet “Forretningsbetingelser”), som gælder for brug af hjemmesiden samt ved anvendelse af Mono's softwareløsning (Softwaren) via hjemmeside-abonnement og tilhørende services (samlet betegnet "Ydelserne"). Ved at gennemføre bestilling af eller ibrugtage hele eller dele af Ydelserne, accepterer kunden ("Kunden", "du") Forretningsbetingelserne. Forretningsbetingelserne gælder også for anvendelse af Ydelserne i en evt. gratis prøveperiode eller lignende.

Mono er berettiget til at ændre disse Forretningsbetingelser på ethvert givent tidspunkt uden varsel. Du er selv ansvarlig for at være bekendt med de til enhver tid gældende betingelser og priser, der fremgår af www.mono.site, herunder betingelserne for registrering af domæner.

Disse Forretningsbetingelser er tilgængelige på vores hjemmeside og er senest revideret februar 2022.

 

2. Brug af Mono's hjemmeside

Mono er forpligtet til at beskytte dit privatliv og din sikkerhed. Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores Cookie- og Privatlivspolitik.

 

3. Abonnement og vilkår

Disse Forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem Kunden og Mono for så vidt angår Ydelserne, herunder Kundens abonnement på Softwaren.

 

3A.  Brugsret

Kunden erhverver i abonnementsperioden en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Softwaren til de formål og med de begrænsninger, der følger af Forretningsbetingelserne samt evt. andre aftaler, som Kunden har indgået med Mono.

Kundens brugsret omfatter en ret til at tilgå Softwaren for Kundens registrerede brugere, jf. punkt 3B. Kunden kan desuden opnå ret til at lade medarbejdere i Kundens koncernforbundne selskaber anvende Softwaren i overensstemmelse med den tildelte brugsret, hvis Kunden sikrer, at sådanne koncernforbundne selskaber skriftligt accepterer Forretningsbetingelserne. Kunden er herudover ikke berettiget til at give tredjemand adgang til Softwaren.

Kunden har det fulde ansvar for de brugere, som Kunden giver adgang til Softwaren, herunder at disse brugere benytter Softwaren i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

Kunden må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering Softwaren, udover hvad der følger af gældende ufravigelig lovgivning.

 

3B.  Abonnement

Når du har gennemført bestillingen for et betalt hjemmeside-abonnement, kan du logge ind på din Mono-konto med din e-mail eller dit brugernavn samt din adgangskode og herfra tilgå og administrere dine abonnementsoplysninger.

Hvis der er knyttet et oprettelsesgebyr til det valgte abonnement, opkræves dette oprettelsesgebyr i umiddelbar forlængelse af oprettelsen. 

 

3C.  Gratis abonnement

Du kan gratis og uden ansvar for Mono afprøve Mono’s hjemmesideværktøj, og via et subdomæne til vores domæne lave din egen hjemmeside uden at skulle oplyse andet end din e-mailadresse, brugernavn og kodeord. Du kan til enhver tid opsige dit gratis abonnement uden varsel. Du opsiger dit gratis abonnement ved at henvende dig på help@mono.site

Som bruger af et gratis abonnement er du underlagt disse Forretningsbetingelser, mutatis mutandis, herunder men ikke begrænset til brugsret, immaterielle rettigheder, behandling af personoplysninger samt ansvar og ansvarsbegrænsning, medmindre andet eksplicit fremgår eller måtte følge af omstændighederne.

Mono er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige et gratis abonnement med 14 dages skriftligt varsel. Dette varsel sendes på mail til din konto-email (den mail som er tilknyttet din Mono Konto). Hvis Mono opsiger et gratis abonnement, og du ikke inden udløb af Monos 14-dages varsel opgraderer til et betalingsabonnement, ophører din hjemmeside med at eksistere, og dit indhold vil blive slettet.  

 

3D.  Immaterielle rettigheder

Mono ejer alt indhold og services, som er tilgængelige via Mono’s hjemmeside. Alle Mono's varemærker, servicemærker, logoer, slogans og taglines er ejet af Mono eller Mono's partnere. Der gives ikke licens eller rettighed til at bruge Mono's varemærker, servicemærker, logoer, slogans og/eller taglines brugt af Mono eller via Mono’s kanaler uden skriftlig tilladelse fra Mono eller enhver tredjepart, som har ejerskab over disse varemærker, servicemærker, logoer, slogans og taglines.

Mono bevarer alle immaterielle rettigheder til Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, hjemmesider og kode design, billeder, animationer, video, lyd, musik og tekst inkorporeret i Softwaren, samt enhver dokumentation relateret til Softwaren, og alle kopier af Softwaren ejes af Mono eller dennes relevant underleverandører. Intet i Forretningsbetingelserne skal fortolkes som en overdragelse af nogen immaterielle rettigheder til Kunden.

Kunden er ikke berettiget til at kopiere hele eller dele af den dokumentation, som er relateret til Softwaren.

Data indtastet af Kunden i Softwaren er Kundens ejendom, og Kunden er således ansvarlig for, at opbevaring og dokumentation af data sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Mono har dog ret til at anonymisere og herefter benytte data som Mono kommer i besiddelse af som led i udførelsen af Parternes aftale, fx data som Kunden har indtastet i Softwaren, eller som Mono har modtaget i forbindelse med udførelsen af support- og/eller konsulentopgaver for Kunden, med henblik på at udarbejde statistik over brugen af Softwaren samt teste, udvikle og fejlerette Softwaren. I det omfang, at sådanne data omfatter personoplysninger, gælder desuden vilkårene i punkt 12 nedenfor.

Enhver handling i strid med punkt 3A, 3B, 3C og 3D, herunder eksempelvis uhensigtsmæssig omgang med Softwaren, som muliggør kopiering af Softwaren for tredjemand, anses for væsentlig misligholdelse af Forretningsbetingelserne, og berettiger Mono til at ophæve aftaleforholdet og bringe Kundens brugsret til Softwaren til ophør med øjeblikkelig virkning.

 

4. Domæne og SSL

Når du køber et hjemmesideabonnement hos Mono inkluderer det en .dk domæne-registrering og et gratis SSL certifikat til din hjemmeside. SSL-certifikatet kan kobles på dit domæne forudsat at domænet er bestilt hos Mono og ligger på Mono’s navneservere.

Når domænet først er bestilt, er det ikke muligt at fortryde bestillingen. Dette gælder også selv om der sker en fejlregistrering af et domæne, fx ved en stave- eller tastefejl.

 

4A.  Dit ansvar ved domæneregistrering

Ved domænebestilling erklærer du som registrant af domænet, at du er indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, eller i øvrigt må formodes at stride mod gældende lovgivning.

Når du bestiller et domæne, registreres domænet i dit navn. Mono er ved din bestilling af et domæne blot formidler af ydelsen, og har således intet ansvar ift. registreringen af domænet. Mono kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse med oprettelse/flytning af domænenavn. Du er selv forpligtet til at kontrollere, om oprettelsen eller flytningen af domænet har fundet sted efter bestilling, og du bedes kontakte Mono support på help@mono.site såfremt dette ikke er tilfældet. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende domænet skal rettes mod tredjepartsleverandøren, medmindre andet er aftalt.

 

4B.  Bestilling og levering

Når du tilkøber et domæne, bestræber vi os på, at domænet er endeligt registreret og kan bruges til din hjemmeside inden 5 hverdage fra bestillingen er afgivet. Der kan dog i visse tilfælde gå længere tid.

Mono tager forbehold for, at domæner som til os er oplyst som værende ledige og dermed registrérbare, ikke nødvendigvis er det. Dette skyldes, at tilbagemeldinger på domæne-forespørgsler hos de respektive TLD-administratorer (Top Level Domain administratorer) vi samarbejder med, kan forekomme mangelfulde.

 

4C.  DK domæner

DK domæner bliver registreret gennem DK Hostmaster, og du er forpligtet til at overholde DK Hostmasters til enhver tid gældende betingelser vedrørende domæner, herunder DIFOs regler for administration af domænenavne. Du finder DK Hostmasters betingelser på DK Hostmasters hjemmeside.

Alle fremtidige fornyelser af domænet bliver håndteret af Mono. Såfremt du ønsker at opsige dit domæne, skal du kontakte Mono support via help@mono.site senest 35 dage inden dit danske domæne skal fornyes. Hvis du ikke rettidigt opsiger domænet, påløber fornyelsesgebyret på 100 kr.

 

4D.  Internationale domæner (.com, .org og .net)

Mono er autoriseret Tucows Reseller af internationale domæner. Ved køb af et internationalt domæne accepterer du betingelserne hos OpenSRS, som du finder på OpenSRS hjemmeside, samt nedenstående:

Såfremt du ønsker at opsige dit domæne, skal du kontakte Mono support via help@mono.site senest 35 dage inden dit internationale domæne skal fornyes. Hvis du ikke rettidigt opsiger domænet, påløber fornyelsesgebyret på 100 kr.

 

5. Brugsbetingelser

5A.  Opdaterede oplysninger

Du forpligter dig til at afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med oprettelsen af din konto på Mono. Du accepterer i den forbindelse at modtage bindende meddelelser via den oplyste mailadresse, som er tilknyttet din konto hos Mono. Det er dit ansvar løbende at opdatere dine kontakt- og kortoplysninger, således at Mono til enhver tid kan kontakte dig og forlænge dit abonnement. Du opdaterer dine kontakt- og kortoplysninger ved at rette henvendelse til Mono via help@mono.site. Manglende opdatering af dine oplysninger anses som en væsentlig misligholdelse fra Kunden. 

 

5B.  Brug af designskabeloner

Mono stiller en række designskabeloner til rådighed for dig på en ikke eksklusiv basis. Mono har alle rettigheder til disse designs, uafhængigt af om den enkelte skabelon er modificeret eller ej. Du er således ikke berettiget til at kopiere eller distribuere disse skabeloner, hverken kommercielt eller ikke kommercielt. Såfremt Mono ser sig nødsaget til at ændre eller fjerne et eller flere designskabeloner, er Mono ikke ansvarlig for eventuelle tab (direkte eller indirekte), som du måtte lide som følge heraf, ligesom Mono i øvrigt ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i skabeloner eller adgangen til disse.

 

5C.  Brug af ulovligt materiale på hjemmesiden

Det anses som en væsentlig misligholdelse af Forretningsbetingelserne at benytte Ydelserne til distribution af ulovligt materiale, herunder materiale som du ikke har ret til at offentliggøre eller lagre. Det gælder både billeder, film, links, tekster mm. Ligeledes må de sider, du laver i Monos hjemmesideværktøj ikke indeholde anstødeligt materiale, herunder pornografi, pornografiske billeder, "hadesider", og i øvrigt indhold, som Mono vurderer er anstødende. Sådanne sider vil automatisk blive lukket uden varsel - uanset om du er betalingskunde eller ej, og uanset antallet af personer, der har adgang til materialet. Mono er ikke forpligtet til at tilbagebetale dit abonnement, såfremt din side lukkes grundet anstødeligt eller ulovligt materiale. Du er ansvarlig for alt indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på din Mono hjemmeside, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Mono kontrollerer ikke indholdet på din side og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

Mono forbeholder sig retten til at fjerne indhold som .zip, .MP3, .jpg og lignende, såfremt disse belaster vores servere. Hensigten med Mono er ikke at fungere som en ekstern lagring af større mængder filer til fri download eller visning. Bemærk at Mono ikke tilbyder FTP-adgang.

Brug af Softwaren forudsætter en normal trafikafvikling og brug af lagerplads. Såfremt trafikafvikling og brug af lagerplads overstiger normalafvikling/normal brug af lagerplads, kan dette belaste servernes ressourcer, og således være forstyrrende for andre Mono-kunder. Ydelserne er udviklet til at supportere markedsføringen af små virksomheder på nettet, og er således tilpasset disses behov. Derfor anses brugen af vores services til fildelingstjenester og streamingtjenester som ulovlig brug.

Såfremt din trafikafvikling og brug af lagerplads er rimeligvis vurderes til at være forstyrrende for andre Mono-kunder, forbeholder Mono sig retten til at lukke for den pågældende service - som f.eks. din hjemmeside - omgående og uden varsel, eller til at opkræve en særskilt afgift for normalafvikling/brugt lagerplads, der ikke er forstyrrende for andre kunders brug. Det er op til Monos rimelige vurdering, hvorvidt en sådan overtrædelse har fundet sted, og hvorvidt det af drifts- eller sikkerhedsmæssige hensyn anses nødvendigt at lukke de pågældende services, eller at opkræve en særskilt afgift. Ved lukning refunderes forudbetalt abonnement ikke.

I tilfælde af overtrædelse af Forretningsbetingelserne for ulovligt indhold, forbeholder Mono sig retten til at informere de relevante myndigheder, samt til at udlevere informationer mv. til disse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

5D.  Spam, phishing eller spoofing er ikke tilladt

Indhold som af Mono rimeligvis anses som spam, genereret af robotter/programmer, og/eller indeholder uetisk eller uønsket kommercielt indhold designet til at drive trafik til tredjeparts-hjemmesider eller booste rangeringen på søgemaskiner som Google for tredjeparts-hjemmesider, eller som medvirker til phishing eller spoofing, er ikke tilladt. Mono forbeholder sig retten til øjeblikkeligt og uden varsel at nedlægge hjemmesider med denne type indhold.

I tilfælde af overtrædelse af Forretningsbetingelserne for spam, phishing eller spoofing, forbeholder Mono sig retten til at informere de relevante myndigheder, samt til at udlevere informationer mv. til disse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

6. Varighed og opsigelse

6A.  Varighed

Et abonnement løber i 12 måneder og forlænges automatisk, medmindre Kunden opsiger abonnementet i overensstemmelse med punkt 6C.

Når du betaler med betalingskort, tilmeldes du automatisk Mono’s betalingsservice, som betyder, at dit abonnement automatisk fornyes med en ny abonnementsperiode når fristen for dit opsigelsesvarsel udløber. Derved undgår du, at de abonnementer, du har købt, ophører med at eksistere grundet manglende betaling, og at dit indhold derved bliver slettet.

Mono giver dig en påmindelse via mail, før dit abonnement fornyes til en ny 12-måneders periode. Når Mono har mindet dig om, at dit abonnement fornyes, kan vi automatisk forny abonnementet ved udgangen af den aktuelle periode og opkræve dig den på tidspunktet aktuelle pris for fornyelsesperioden, medmindre du har valgt at annullere dit abonnement, sådan som det er beskrevet nedenfor i pkt. 6D. Påmindelsen indeholder desuden også information om, hvordan du kan annullere dit abonnement. Du skal annullere inden fornyelsesdatoen for at undgå at blive faktureret for fornyelsen.

Du er selv ansvarlig for at opdatere dine betalingskortoplysninger tilknyttet din Mono Konto samt den email-adresse, som er tilknyttet din Mono-konto, så vi nemt kan kontakte dig, hvis der skulle opstå problemer med betalingen. 

 

6B.  Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du som forbruger fortryder dit køb, har du 14-dages fortrydelsesret gældende fra den dag, du får adgang til vores Ydelser (dvs. typisk på tidspunktet for aftalens indgåelse).

Meddelelse om fortrydelse skal gives digitalt på mail til help@mono.site og skal være kommet frem til os inden udløbet af fortrydelsesfristen, dvs. senest 14 dage efter at du har fået adgang til Ydelserne. I emnefeltet skal du skrive "Fortrydelse". Du kan også vælge at anvende standardfortrydelsesformularen, som du kan hente her: Forbrugeraftaleloven (retsinformation.dk).

VIGTIGT! Domæner købt via Mono Solutions vil ikke kunne refunderes, idet der er tale om et produkt fremstillet specifikt til dig. Såfremt du fortryder dit køb, vil et eventuelt domæne fortsat være registreret i dit navn, ligesom du fortsat kan anvende dette, dog uden tillæg af vores Ydelser. Den del af beløbet, der er relateret til dit domæne vil derfor ikke blive refunderet (svarende til DKK 100).

Vi tilbagebetaler det resterende beløb til det kort der er brugt ved betaling.

 

6C.  Ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende 

For at kunne yde en hurtig levering af de bestilte services hos Mono, vil vi bestræbe os på at oprette og levere det bestilte straks efter at have modtaget din bestilling. Som erhvervsdrivende Du accepterer du derfor ved afgivelse af din bestilling, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører.

 

6D.  Kundens opsigelse

Et hjemmeside-abonnement løber i 12 måneder og kan til enhver tid opsiges med virkning ved periodens udløb. Opsigelse skal dog dette ske med 35 dages varsel inden den næste forlængelse af abonnementet. Falder den sidste dag for udøvelse af retten til at opsige på en dansk helligdag, en lørdag/søndag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den forudgående hverdag.

Har du for eksempel tegnet et hjemmeside-abonnement eller opgraderet hjemmesiden fra gratis prøveperiode til et betalt abonnement den 1. januar 2022, og ønsker at lukke hjemmesiden, skal du opsige abonnementet senest 35 dage før 1. januar 2023, dvs. den 25. november 2022 (idet den 27. november 2022 er en søndag), da abonnementet ellers bliver forlænget med endnu et år til den 1. januar 2024.

Du kan opsige dit abonnement ved at sende en mail til Mono support på help@mono.site fra den email-adresse, der er tilknyttet kontoen for det abonnement, som du ønsker at opsige. Bemærk: Manglende betaling anses ikke som opsigelse af et abonnement.

Bemærk også, at du ved opsigelse ikke vil blive refunderet for resterende tid på abonnementet.

Når et abonnement er opsagt, vil du ikke længere have adgang til at tilgå og/eller hente indhold, herunder tekst og billeder tilføjet eller skabt gennem vores services, efter abonnementsperiodens udløb.

Hvis du har valgt at registrere et domæne til din hjemmeside igennem Mono som en del af dit abonnement, men registreret domænet på en senere dato end abonnementet blev oprettet, vil domænet fortsat være aktivt efter din hjemmeside er nedlagt indtil årsdagen for domænets registrering. Hvis du eksempelvis opgraderede din hjemmeside den 1. januar 2022 og herefter registrerede dit domæne den 1. marts 2022, så vil din hjemmeside blive opsagt pr. 1. januar 2023 såfremt du opsiger den senest den 25. november 2022. Dit domæne vil dog fortsat være registreret i dit navn til 1. marts 2023, men ikke henvise til nogen hjemmeside. Du er selv ansvarlig for at tegne de nødvendige abonnementer for at understøtte dine domæner.

Du kan kontakte Mono support på help@mono.site hvis du ønsker hjælp til at henvise dit domæne til anden hjemmeside indtil det bliver nedlagt.

 

6E.  Mono's opsigelse

Mono kan til enhver tid opsige et abonnement med 30 dages varsel, hvis den pågældende abonnementstype ophører med at eksistere uanset årsag. I sådanne tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen.

Mono er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige et abonnement med 30 dages skriftligt varsel. Dette varsel sendes på mail til din konto-email (den mail som er tilknyttet din Mono Konto). I sådanne tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen.

 

6F.  Ejerskab tilfalder konto-ejeren

Ændringer på et abonnement som fx opgradering fra et gratis prøveabonnement til betalingsabonnement, ændring i personlige oplysninger, domæneregistrering, samt opsigelse af abonnementer, kan kun foretages af den person, som er registreret som konto-ejer på den konto, hvor abonnementerne ligger. Alle ændringer af et abonnement skal enten foretages direkte fra din Mono Konto, eller ved at kontakte Mono support på help@mono.site fra den e-mail, som er tilknyttet kontoen for det pågældende abonnement hos Mono.

Din konto-e-mail kan til enhver tid ses og ændres i din Mono Konto. Det er dit ansvar at holde den opdateret, så Mono til enhver tid kan komme i kontakt med dig angående de services, du har hos os. 

Hvis der skulle opstå tvivl om, hvem der er ejeren af en konto hos Mono, vil ejerskabet til enhver tid tilfalde ejeren af den e-mail, som er tilknyttet kontoen (altså den e-mail som er registreret i din Mono Konto). Hvis hjemmesidens formål er at markedsføre en virksomhed, og der er et gyldigt CVR-nummer registreret på den Mono konto som hjemmesiden er tilknyttet, kan ejeren af virksomheden også få adgang til kontoen ved at sende dokumentation for ejerskabet af virksomheden til Mono support på help@mono.site.

 

7.  Priser og betalingsbetingelser

7A.  Gældende priser

Gældende priser er angivet ved de pågældende abonnementstyper, produkter og services i din Mono Konto og på vores hjemmeside www.mono.site/priser. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) eksklusiv moms og andre offentlige skatter og afgifter.

 

7B.  Prisændringer

Mono forbeholder sig retten til at foretage prisændringer på de forskellige abonnementstyper, samt til at opkræve betalinger for ydelser og produkter, som tidligere har været gratis. Prisændringer varsles på samme vis som ændringer af Forretningsbetingelserne, jf. punkt.1.

Prisændringer på eksisterende abonnementer kan først træde i kraft ved fornyelse eller forlængelse af en abonnementsperiode, således at du har mulighed for at opsige dit abonnement, inden en prisændring træder i kraft.

 

7C.  Betaling

Alle fakturaer fra Mono sendes elektronisk til den e-mailadresse, du har knyttet til din konto hos Mono (elektronisk fakturering).

Alle abonnementer betales forud. Det er kun muligt at betale med betalingskort. Følgende betalingskort accepteres: Mastercard, Visa og American Express.

Hvis en betaling ikke er gennemført, uanset årsag (fx udløbet betalingskort eller manglende dækning på kontoen), vil du modtage en e-mail, og blive bedt om at opdatere dine betalingskortoplysninger. I tilfælde af at du ikke ændrer dine betalingskortoplysninger inden for 5 dage efter den første meddelelse, vil det pågældende abonnement blive suspenderet, indtil udestående regning er betalt. Hvis betalingen ikke er afsluttet senest 90 dage efter den første meddelelse, vil det pågældende Mono abonnement blive lukket uden yderligere varsel, og din hjemmeside vil blive nedlagt.

 

7D.  Manglende betaling

Du skal betale din udestående regning senest 20 dage efter regningens forfaldsdato. Såfremt du ikke betaler en forfalden regning inden denne frist, vil du blive pålagt løbende rykkergebyrer på 100kr., som ligeledes har en betalingsfrist på 20 dage. Hvis hverken regning eller 1. rykkergebyr betales inden for fristen, vil der blive pålagt yderligere 100 kr. i rykkergebyr til betaling tidligst 20 dage efter 1. rykkers forfaldsdato. Hvis 2. rykker heller ikke betales efter 20 dage, vil det blive pålagt yderligere 100 kr. i rykkergebyr til betaling tidligst 20 dage efter 2. rykkers forfaldsdato.

Formår du ikke at betale udestående regninger og rykkergebyrer inden for 90 dage fra den oprindelige ubetalte regnings forfaldsdato, forbeholder Mono sig retten til at sende regningen videre til retslig inkasso, hvilket kan påføre dig ekstra udgifter. Mono kan endvidere lukke din konto, samt alle abonnementer tilknyttet denne konto.

Det er dit ansvar at opdatere dine betalingskortoplysninger.

 

8. Udvikling, ændringer og opdateringer

Mono er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m., som Mono måtte finde relevante eller nødvendige. Enhver ændring, opdatering eller tilføjelse implementeres af Mono, således at Kunden automatisk får adgang til ændringer, opdateringer og/eller tilføjelser, når disse frigives. Sådanne ændringer, opdateringer og tilføjelser kan ske med eller uden varsel og kan påvirke Ydelserne, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Softwaren.

Mono har til enhver tid ret til at foretage nødvendigt vedligehold af Softwaren. Opdateringer og vedligehold kan bl.a. indeholde fejlretninger, funktionelle forbedringer, og andre ændringer af Softwaren, og Mono bestemmer selv omfanget og hyppigheden af sådanne opdateringer og vedligehold.

Mono kan i forbindelse med opdatering eller vedligehold være nødt til midlertidigt at lukke for Kundens adgang til Softwaren. Mono vil bestræbe sig på, altid på forhånd at varsle Kunden om en eventuel lukning for Kundens adgang til Softwaren, og alene lukke for adgangen til Softwaren på tidspunkter på døgnet, hvor der erfaringsmæssigt er mindst brug af Softwaren.

 

9. Support

Vi bestræber os på at besvare dine henvendelser hurtigst muligt, men bemærk, at der kan gå op til 2 hverdage (lør-søndage samt helligdage ikke inkluderet) ved henvendelser vedrørende support. Dette betyder for eksempel, at hvis du henvender dig en fredag, kan du forvente svar senest den efterfølgende tirsdag. Hvis du henvender dig en mandag, kan du forvente svar senest onsdag. Alle henvendelser til Mono support skal ske via email til help@mono.site.

 

9A.  Mono supporterer ikke brugerdefineret kode

Mono yder ikke support på brugerdefineret HTML. Vi anbefaler derfor, at du kun gør brug af brugerdefineret HTML, hvis du selv har erfaring med kodning, eller kan få hjælp fra en tredjepart med opsætning og administrering af koden.

Mono er ikke forpligtet til at løse eventuelle fejl forårsaget af brugerdefineret HTML på din hjemmeside.

 

9B.  Mono yder ikke support på 3. parts services

Mono support supporterer alene Mono's egne services - det vil sige dine hjemmesideabonnementer og domæner hostet igennem Mono. Hvis du gør brug af tredjeparts tjenester, eksempelvis Google Analytics, Google Adwords eller Mailchimp skal du kontakte de respektive services’ supportafdelinger, hvis du har brug for hjælp.

 

10. Krav til Kunden og Kundens IT-miljø

Det er en forudsætning for Kundens brug af Softwaren, at Kunden har adgang til internettet og benytter en opdateret version af en af Mono supporteret webbrowser eller andet relevant udstyr eller applikation til at tilgå Softwaren. Kunden kan til enhver tid (herunder også forud for aftalens indgåelse) anmode Mono om information om, hvilke specifikke webbrowsere og applikationer, Mono understøtter.

Kunden er forpligtet til at kontrollere Softwarens output, herunder især eventuelle filer samt udskrifter/rapporter, og Kunden skal straks meddele Mono, hvis Kunden konstaterer eventuelle fejl i Softwaren.

 

11. Underleverandører

Mono er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Hvis der gælder særlige vilkår for Kundens brug af dele af Ydelserne, som stilles til rådighed af en underleverandør, vil Mono gøre Kunden bekendt med sådanne særlige vilkår.

 

12. Behandling af personoplysninger

Mono indsamler løbende oplysninger om Kundens og brugernes anvendelse af Mono's hjemmeside og Softwaren. Disse data kan også omfatte personoplysninger om brugerne. Dataindsamlingen foretages med henblik på at optimere Softwaren og Mono's øvrige services, herunder forbedre funktionaliteten og brugervenligheden af Softwaren og Mono's hjemmesiden. Mono er dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger, som finder sted til disse formål.

Mono optræder som databehandler for Kunden for den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med anvendelsen af Softwaren. Dette indebærer behandling af personoplysninger om Kundens medarbejdere og andre brugere, som Kunden giver adgang til Softwaren. Ved accept af Forretningsbetingelserne, accepterer Kunden samtidig Mono's databehandleraftale, som regulerer Mono's behandling af personoplysninger på vegne af Kunden.

 

Mono optræder som databehandler for Kunden for den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med anvendelsen af Softwaren. Dette indebærer behandling af personoplysninger om Kundens medarbejdere og andre brugere, som Kunden giver adgang til Softwaren. Ved accept af Forretningsbetingelserne, accepterer Kunden samtidig Mono's databehandleraftale, som regulerer Mono's behandling af personoplysninger på vegne af Kunden.

 

13. Fortrolighed og sikkerhed

Parterne skal iagttage sædvanlig fortrolighed for så vidt angår al information, som ikke er alment kendt.

Mono iagttager fortrolighed med hensyn til Kundens data og er ikke berettiget til at videregive Kundens data til tredjemand, udover sådanne informationer, som er nødvendige at videregive af hensyn til Softwarens funktioner eller Ydelserne i øvrigt. Mono har anlagt Softwaren med høj sikkerhed og en stor grad af forsvarlighed, herunder for at forebygge, at uvedkommende får adgang til Kundens data.

 

14. Kundens Misligholdelse

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af Forretningsbetingelserne forbeholder Mono sig retten til at ophæve aftalen mellem os - helt eller delvist - ved eksempelvis lukning af dine abonnementer med øjeblikkelig virkning, uanset eventuelle aftalte opsigelsesfrister.

Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler dig i medfør af nærværende Forretningsbetingelser, herunder hvis du ikke senest 20 dage efter skriftligt påkrav betaler en forfalden faktura eller ved dit brud på dine brugsforpligtelser i punkt 3A og 5. Det anses desuden som en væsentlig misligholdelse, hvis Kunden, (i) erklæres konkurs, går i betalingsstandsning eller på anden vis indleder likvidation/opløsning, eller (ii) anvender Softwaren på en måde, der er skadelig for Mono eller Mono's øvrige kunder.

Såfremt Mono ikke kan komme i kontakt med dig eller forny dit abonnement via dit betalingskort, som følge af din manglende opdatering af kontakt- og/eller kortoplysninger i din Mono konto, kan Mono uden varsel stoppe med at levere Ydelserne.

 

15. Ansvar og erstatningskrav

Softwaren er en standardløsning, og Kunden gives adgang til Softwaren, som det er og forefindes (as is). Det er alene Kunden selv, som er ansvarlig for, at Softwaren og eventuelle tilkøbte supplerende ydelser opfylder Kundens behov.

Mono er ikke ansvarlig for fejl i Softwaren, som opstår som følge af misbrug eller fejlagtig brug af Softwaren, eller hvis sådanne fejl opstår som følge af Kundens anvendelsen af Softwaren i strid med, hvad der er aftalt eller forudsat.

Der tilstræbes en oppetid på 100%, men Mono påtager sig intet ansvar for eventuel nedetid, ligesom der ikke ydes kompensation for eventuel nedetid. Der tages endvidere forbehold for, at der ved vedligeholdelse og opdatering af vores servere, systemer og andet software kan forekomme nedetid. Mono bestræber sig på at holde nedetiden på et minimum.

Mono fraskriver sig ethvert ansvar for, at designskabeloner stillet til rådighed for dig til etablering af hjemmesider overholder generelle lovgivningskrav samt specifikke lovgivningskrav relevant i forhold din løsning.

Mono er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte tab eller følgeskader, samt omkostninger til intern arbejdstid og omkostninger til tredjemand/dækningskøb, der ikke på forhånd er godkendt af Mono.

Mono fraskriver sig – i videst muligt omfang, dette er tilladt efter ufravigelig gældende lovgivning – ethvert produktansvar for tab eller følgeskader mv., der måtte opstå som følge af anvendelsen af Softwaren.

Mono fraskriver sig enhver skade og ethvert tab, som du måtte lide i forbindelse med dit abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for adgang til din Mono-konto, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Mono har handlet forsætligt til skade for dig eller groft uagtsomt. Du er ansvarlig for at holde dine loginoplysninger private.

Mono's samlede erstatningsansvar under disse Forretningsbetingelser er begrænset til et beløb svarende til Kundens samlede betaling for abonnementet de seneste 12 måneder forud for den skadeforvoldende hændelse, som har givet anledning til, at kravet rejses.

Erstatningskrav, som ikke er fremsat af Kunden senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadeforvoldende hændelse, anses for bortfaldet.

 

16. Force Majeure

Ingen af parterne er ansvarlige for skade mv., som er en direkte eller indirekte følge af, at parten forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser iht. aftalen på grund af en opstået force majeure-begivenhed, hvorved forstås en begivenhed, som er uden for den pågældende parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig og andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, skade på produktinventar, import- og eksport-reguleringer, strømafbrydelser, cyberangreb (som ikke kunne være forhindret ved implementering af sædvanlige foranstaltninger), aktivitetsophør eller manglende forbindelse hos internetoperatør mv

 

17. Konkurrerende virksomhed

Ved køb af Ydelserne hos Mono indestår Kunden for, at Kunden ikke er i konkurrence med Mono, eller direkte eller indirekte arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Mono.

Kunden kan ikke uden forudgående godkendelse fra Mono, overdrager sine rettigheder og/eller forpligtelser iht. disse Forretningsbetingelser til tredjemand. Kunden må desuden ikke sælge, udleje eller lease retten til at anvende Softwaren, medmindre dette specifikt aftales med Mono.

 

18. Overdragelse

Mono er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser under disse Forretningsbetingelser samt Kundens abonnement til tredjemand uden forudgående godkendelse fra Kunden.

 

19. Lovvalg og tvister

Disse Forretningsbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret.

Enhver uoverensstemmelse, der måtte udspringe af Forretningsbetingelserne eller Parternes aftale vedrørende Softwaren i øvrigt, herunder tvister om eksistens eller gyldighed af hele eller dele af aftalen, skal indbringes for Københavns Byret som rette værneting.

 

20. Reklamation

Den danske købelovs regler om mangler finder anvendelse, hvorefter du kan gøre mangelsbeføjelser gældende overfor Mono. Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret efter modtagelse.

 

 

21. Klager

Hvis du er utilfreds med Ydelserne, og hvis du ønsker at reklamere eller på anden vis klage, skal du i første omgang kontakte Mono via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor eller er tilgængelige på www.monosolutions.com. 
 
Som forbruger har du mulighed for at klage over Ydelserne til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via Europa-Kommissionens platform til online tvistbilæggelse på www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

22. Erklæringer og garantier

Som kunde hos Mono erklærer og garanterer du, at det indhold du bruger, udsender og distribuerer igennem Softwaren og Mono’s services, er indhold, som du har fuld ret til at bruge, at det er sandfærdigt og ikke misrepræsentativt, misledende, plagierende, ærekrænkende, bagvaskende eller skadelig for nogen part. Du erklærer og garanterer også, at din brug af Softwaren og Mono’s services og det indhold du skaber igennem disse ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder eller på nogen måde overtræder deres rettigheder, og på samme tid erklærer du, at du ikke vil overtræde nogen gældende retningslinjer for markedsføring, og at du ikke vil bruge Mono’s services eller det indhold du skaber igennem disse til ulovlige aktiviteter.

 

23. Accept af Forretningsbetingelserne

Når du køber et hjemmeside-abonnement hos Mono, herunder ved at gennemføre en ordre eller ved at oprette en brugerprofil og tegne et gratis abonnement, accepterer du de til enhver tid gældende Forretningsbetingelser, der regulerer forholdet mellem dig og Mono.

Hvis en af Forretningsbetingelserne anses for at være ugyldige eller af anden grund ikke kan håndhæves, skal de(n) pågældende Forretningsbetingelse(r) ikke anses for at udgøre en del af Forretningsbetingelser, uden at dette dog berører gyldigheden og håndhævelsen af den øvrige del af Forretningsbetingelserne.

 

24. Kontakt

Mono Solutions ApS
Amagerfælledvej 106
2300 København SCVR: 30192648

Telefon: +45 32 10 30 70
Email: help@mono.site