14/06/2022

Er freelancere fremtiden? Localogy Rapport om europæiske freelancere, del 1

Antallet af freelancestillinger steg med 25% mellem første til andet kvartal af 2020. Hvad kan vi forvente i fremtiden?

Covid har ændret den måde, vi arbejder og lever på. Flere har valgt at springe ud i at være selvstændig eller projektbaseret medarbejder: En tendens, der allerede var i vækst før pandemien, men som voksede i 2020.

I april 2021 foretog Localogy and Mono Solutions en online spørgeskemaundersøgelse blandt 553 freelancere i Storbritannien, Tyskland og Sverige. Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i, hvordan freelancere driver deres virksomheder og hvad der motiverer dem til at vælge freelancing frem for fuldtidsansættelse. Vi ville også gerne forstå, hvilke strategier, de bruger, og hvordan de skaffer kunder og genererer overskud. Vi var desuden meget interesserede i, hvordan den selvstændige arbejdsstyrke kan blive en mere veletableret kilde for udbydere af digitale løsninger i fremtiden. Her deler vi med jer, hvad vi fandt ud af. 

 

Hvorfor vælger folk at freelance?

Selvstændigt arbejde kan være en fordel for både freelancer og virksomhed. Det giver virksomheder adgang til specialkompetencer såsom design af infografik eller programmering indenfor en specifik form for kode - men kun, når der er brug for disse kompetencer. Virksomhederne skal muligvis betale en højere timeløn, men de sparer udgiften til en fuldtidsansættelse. Og desuden får de råd til at betale for eksperter, fordi de kun har brug for hjælp i en begrænset periode.

Samtidigt kan freelancerne sælge deres servicer til højere priser, da de efterspørges til meget specifikke projekter, der kræver netop deres specialkompetencer. Og lige så snart, de er færdige med projektet, kan de slappe af, indtil det igen er tid at gå ind i et nyt projekt.

Sådan kan virksomheden få adgang til den bedst mulige arbejdskraft og samtidig spare penge. Og den selvstændige nyder godt af fleksibiliteten og muligheden for at tjene flere penge. Win-win. Mange virksomheder, der allerede benytter sig af freelancere og selvstændige arbejdstagere, ser ingen grund til at ændre på tingene.

 

Nye muligheder for freelancere

Mange freelancere samarbejder fast med de samme kunder og bliver i mange tilfælde set som en slags ekspert på deres område. Det giver en unik mulighed for at freelancerne kan agere som partnere, som kan videresælge for eksempel software til deres kunder. 

Dog viser vores spørgeskemaundersøgelse at dette potentiale ikke bliver udnyttet i stor stil. Kun 16% af de adspurgte europæiske freelancere indgår aktivt i et partnerprogram. 

De yngre og teknisk kyndige freelancere har gode muligheder for at deltage i partnerprogrammer. De er fortrolige med ny teknologi og servicemodeller med gør-det-selv-tilgang. Og de oplever langt oftere ikke at nå i mål med deres ønskede indkomst, så partnerprogrammer kunne skabe ekstra indkomst.

Så hvorfor gør flere det ikke? Det prøver vi at besvare i del to af vores rapport, som du kan læse her


Sådan lavede vi undersøgelsen

De adspurgte deltagere i Localogy og Monos spørgeskemaundersøgelse skulle leve op til få udvalgte kvalifikationer. For det første skulle de arbejde som freelancere på fuldtid. Mange sammenstykker deres indkomst på forskellig vis. Men vi ville gerne fokusere på de freelancere, der udelukkende afhænger af deres selvstændige indkomst, og som arbejder uden sikkerhedsnet.

Vores research var målrettet udvalgte arbejdsområder, der kræver færdigheder eller erfaring, som nogenlunde matcher muligheden for at kunne videresælge software gennem partnerprogrammer. Disse arbejdsområder omfattede marketing, HR, revision/finans, ledelseskonsultation, softwareudvikling og virtuel assistance.

 

Vi ville gerne finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan adskiller freelancelivet sig fra andre måder at arbejde på, inddelt efter alder og erfaring?
  • Hvad motiverer freelancere i valget af denne livsstil?
  • Når freelancere i mål med deres ønskede indkomst?
  • Ville freelancere fortsætte, selvom de så spændende jobmuligheder med fastansættelse?
  • Hvordan finder freelancere kunder?
  • Hvilke værktøjer bruger freelancere for at skaffe kunder og opbygge deres personlige brands?
  • Bruger freelancere en gør-det-selv-tilgang i alle virksomhedens aspekter? Betaler de nogensinde eksperter for at få hjælp?
  • Hvor ofte anbefaler freelancere softwareløsninger til deres klienter?
  • Genererer freelancere nogen indkomst fra disse anbefalinger ved at indgå i partnerprogrammer?
  • Og til sidst: Hvad skal der til, for at flere freelancere bliver partnere?

 

Generationskløften

Freelancere udfører et bredt udvalg af arbejdsopgaver, hvilket kræver et bredt udvalg af færdigheder. Og der er mindst lige så mange grunde til, at de vælger at freelance.

En af de hypoteser, vi gik ind i undersøgelsen med, var, at alder og erfaring ville være en klar indikator på hvem, der har hvilken type af freelancevirksomhed. Vi forventede, at yngre og ældre freelancere ville udføre forskellige typer af arbejde, og at deres bevæggrunde og slutresultater ville være forskellige.

Mens de regionale forskelle blandt de adspurgte (i Storbritannien, Tyskland, Sverige) generelt viste sig at være ganske små, var forskellene mellem generationerne derimod ofte tydelige. Så tydelige, at man kan vælge at se ældre og yngre som komplet modsatte kategorier.

Eksempelvis ser vi i figuren herunder, at yngre og mindre erfarne freelancere bevæger sig i retning af mere kreative eller teknisk fokuserede områder såsom marketing, softwareudvikling og virtuel assistance. Ældre og mere erfarne freelancere arbejder derimod oftere inden for HR, revision og ledelseskonsultation.

En anden af vores hypoteser var, at selve motivationen til at freelance ville variere fra generation til generation. Det overraskede os ikke, da det viste sig, at de yngre freelancere motiveres af livsstilen, hvorimod ældre freelancere vælger at være selvstændig på grund af deres livssituation.

 

Freelancere efter alder 

En graf over, hvor mange freelancer der er i hvilke aldersgrupper

 


Freelancere fordel efter erfaring

Oversigt over, hvilken type erfaring freelancere har

 

Mange uanset alder kastede sig ud i at blive selvstændige, fordi de mistede deres arbejde. Det er ikke overraskende, når man tænker på hvor hårdt coronakrisen har ramt arbejdsmarkedet.

Der er klare skel mellem generationerne, når vi ser på andre faktorer. For eksempel svarede 66% af freelancerne under 34, at det var et livsstilsvalg. Til sammenligning svarede kun 29% af de 55-64-årige det samme.

På de sociale medier, og internettet generelt, hylder mange den fleksibilitet og frihed, som freelancelivet kan tilbyde. Som i: “Jeg organiserer kampagner på sociale medier på min laptop, mens jeg sidder på verandaen på et øko-hotel i Bali”. Det er selvfølgelig ikke alle freelancere, der lever sådan. Men det er teknisk set muligt, hvis det er det, man vil. Hvis man har stabilt wi-fi og en tolerance i forhold til Zoom-møder med klienter klokken to om natten, hvorfor så ikke? 

Ældre freelancere ser ud til at have et mindre romantisk syn på freelancing. De gør det af nødvendighed, eller for at tjene flere penge. Deres motivation er mere i stil med: “Jeg skal tage mig af mine børn eller ældre forældre, så freelancing er bedst for mig.” Eller måske: “Jeg har 20 års erfaring inden for ledelse, altså kan jeg tage flere hundrede euro i timen for at være mentor for yngre topledere.”

Der er også en kløft mellem yngre og ældre freelancere i forhold til, hvor tilfredse de er med det selvstændige liv.

 

Hvorfor vælger folk at blive freelancere?

Hvorfor vælger folk at blive freelancere?

51% af de adspurgte sagde, at freelancing møder deres generelle målsætninger i forhold til indkomst, livsstil og fleksibilitet.

Resultatet varierer dog, når vi ser nærmere på aldersgrupperne, for kun 38% af dem under 34 mente at freelancelivet levede op til deres mål, mens 62% enten svarede nej eller “det er for tidligt at sige”. 

Men blandt de 55-64-årige svarede hele 59%, at det selvstændige liv lever op til forventningerne.

Resultaterne er tilsvarende, når der specifikt spurgtes til, om freelancing generelt møder deres indkomstmål. Kun 44% af freelancere under 34 svarede, at de når deres målsætninger. Dertil svarede 63% af de 55-64-årige, at de er tilfredse med deres indkomst.

Selvfølgelig er der mange faktorer, der har indflydelse på dette resultat. Én ting er, at det tager tid for en freelancer at opbygge en kundekreds. En anden er de forskellige typer af arbejde, som ældre og yngre freelancere laver. Ledelseskonsulenter tjener generelt mere end virtuelle assistenter. Eller måske har yngre freelancere forventninger, der ligger for langt væk fra virkeligheden, uanset om de forventninger er fair eller ej.

 

Møder den selvstændige livsstil dine financielle mål? Ville du sige ja til et fast arbejde, hvis du fik tilbuddet?

Oversigt over hvor mange freelancere tjener penge efter deres forventninger

 

Trods udfordringerne ved at nå i mål med indkomsten, foretrækker freelancere generelt det selvstændige liv. I sådan en grad, at 54% af de adspurgte ville sige nej tak til en “attraktiv fuldtidsansættelse”, hvis de fik tilbuddet. Men igen er det værd at bemærke forskellene mellem generationerne. Eksempelvis er de 45-54-årige det segment, hvor flest ville skifte til fastansættelse. Og segmentet, hvor færrest ville skifte, er de 55-64-årige.

Mindst sandsynligt er det, at revisorer, ledelseskonsulenter og HR-eksperter ville sige ja til fastansættelse. De virtuelle assistenter var derimod mest tilbøjelige til at sige ja. Ikke overraskende var det også de virtuelle assistenter, der oftest svarede, at de ikke nåede deres ønskede indkomst.

 

Hvordan finder freelancerne nye kunder?

Freelancere trækker på forskellige metoder for at skabe mere vækst i deres virksomhed. Og der er klare forskelle mellem aldersgrupperne. For eksempel er freelanceplatforme som Upwork samt sociale medier klare favoritter hos yngre freelancere. Derimod støtter ældre freelancere sig langt mere til word-of-mouth og netværk.

Generelt set benytter yngre freelance flere strategier for at få kunder end deres ældre modparter. Det passer godt med det faktum, at yngre freelancere oftere kæmper med at nå deres indkomstmål.

Én klar fællesnævner er, at online tilstedeværelse bruges som marketingværktøj. Blandt de 18-34-årige har 70% en blog, en YouTube-konto, et nyhedsbrev eller en hjemmeside. Blandt de 55-64-årige er det 74%.

 

Hvordan freelancere får nye kunder

 

En klar forskel mellem generationerne ses ved, hvordan der skabes indhold og gøres opmærksom på virksomheden. Størstedelen af yngre freelancere er parate til at gøre det meste selv, lige fra selv at lave hjemmesiden eller webshoppen til at installere en online bookingapplikation.

Eksempelvis havde 75% af de 18-34-årige lavet deres egen hjemmeside sammenlignet med kun 22% af de 55-64-årige. Gør-det-selv-tilgangen var særligt populær blandt den yngre aldersgruppe inden for website, blog, nyhedsbrev og sociale medier. Dette antyder, at de yngre freelancere lægger vægt på det at have en stærk online tilstedeværelse og at skabe originalt indhold for at promovere deres færdigheder.

 

Antal freelancere, der selv laver indhold til deres virksomhed
Et heatmap over antal freelancere, der selv laver indhold til deres virksomhed

 

Generelt var graden af gør-det-selv-tilgangen ikke så høj, når det kom til selv at lave marketingkampagner, set i forhold til selv at skabe onlineindhold. Alligevel var det langt mere sandsynligt, at yngre freelancere selv ville lave en kampagne ved hjælp af Google Ads eller Facebook, end det var for de ældre freelancere.

Nogle foretrækker gør-det-selv-tilgangen, fordi de er nødsaget til det. Yngre eller mindre erfarne freelancere skaber deres egne kampagner fra bunden, fordi de ikke har råd til at betale nogen udefra til at gøre det. Dog spiller det også en rolle, om man er i forvejen er god til at bruge digitale løsninger.

 

Antal freelancere, der selv skaber deres egne online kampagner

Heatmap over antal freelancere, der selv skaber online kampagner for at få leads

 

Hvordan ser fremtiden ud for selvstændige i Europa?

Freelancere udgør en voksende andel af den globale arbejdsstyrke. Og tendensen er fortsat stigende, især på grund af pandemien. Med andre ord så lader det til at vi godt kan forvente, at freelancerne tager en fortsat større andel af arbejdsmarkedet i fremtiden.

Freelancere har vidt forskellige grunde til at vælge den måde at arbejde på, men generelt er de tilfredse med deres livsstil. Ældre og yngre freelancere adskiller sig tydeligt i forhold til den type af arbejde, de udfører, deres bevæggrunde for at vælge freelancing samt hvilken grad af fortrolighed, de har med ny teknologi. Online indhold og word-of-mouth er de mest udbredte måder for freelancere at skaffe nye kunder. Begge strategier bruges af alle aldersgrupper. Dog foretrækker unge freelancere at bruge online indhold (blog, hjemmeside, sociale medier). Ældre freelancere har derimod en præference for word-of-mouth og netværksstrategier.

 

Om Localogy

Localogy er en not for profit der laver research og deler viden indenfor teknologi, marketing og medietjenester. Deres formål er at støtte udviklingen og trivslen på det de selv kalder for “den lokale markedsplads". Localogy er sat i verden for at hjælpe sine medlemmer i mål ved hjælp af data og indsigter, uddannelse, begivenheder, konsulenttjenester med mere. For at få mere information eller for at blive medlem, besøg localogy.com.

 

Om Mono.site

Mono tror på, at alle virksomheder fortjener at have en hjemmeside - uanset budget.

Vi har hjulpet små virksomheder med at skabe hjemmesider siden 2007 og har vundet adskillige priser for innovation, håndtering af online presence, og årets bedste service for SMV.

Vores gør-det-selv platform mono.site er den seneste af vores ydelser. Baseret på vores mere end femten års erfaring i branchen er mono.site det ultimative værktøj til dig, der godt selv kan og vil bygge din egen hjemmeside. 

Hvis du gerne vil vide mere om os, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke her